Інститут вищої освіти

Круглий стіл «Управління якістю у системі вищої освіти у ХХІ столітті»14 Листопада 2016р.

10 листопада 2016 року в межах Європейського тижня якості в Україні в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбувся круглий стіл «Управління якістю у системі вищої освіти у ХХІ столітті», який був присвячений Всесвітньому дню якості. Захід об’єднав провідних експертів  з якості в системі вищої освіти та експертів-практиків щодо менеджменту ділової досконалості. 

Відкрив круглий стіл Храпатий С.В., голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який окреслив основні тенденції та стратегії в цьому напрямі в Україні. Піднімалися такі питання: ціннісно-цільовий і компетентнісний підхід в управлінні персоналом компанії «Юрія-Фарм» - переможця 11-го Турніру з якості країн Центральної та Східної Європи та використання їх досвіду у сфері освіти (заступник HR-директора ТОВ «Юрія-Фарм» Бовтрук Н. В.) та стандарт ISO 9001:2015 та його застосування в системі вищої освіти (директор Органу з сертифікації систем менеджменту «Прирост – член DQS Group”Макух М. В.).

Окрема увага була приділена темі: «Модель досконалості EFQM як інструмент для підвищення якості в системі вищої освіти», яку висвітлював

Калита Т. П., член правління Української асоціації якості та досконалості, експерт Нагороди за досконалість EFQM.  У співпраці з Українською асоціацією якості та ділової досконалості в КНЕУ в межах магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» було започатковано нову навчальну дисципліну «Управління діловою досконалістю», а також створений новий курс для аспірантів кафедри менеджменту «Менеджмент ділової досконалості». 

В рамках круглого столу була представлена доповідь першого проректора університету Лук’яненка Д. Г. про досвід щодо удосконалення діяльності університету «КНЕУ – 110 років: пріоритети якості у ХХІ столітті». В своїй доповіді він розкрив основні тенденції в сфері вищої освіти та системи якості в університетах США, зробив бенчмаркінг світових систем вищої освіти, окреслив стратегічні напрямки розвитку системи якості вищої освіти в КНЕУ на основі результатів роботи експертів міжнародної конкурсної комісії Турніру  з якості країн Центральної і Східної Європи. Цього року КНЕУ в рамках 20-го Українського національного  конкурсу якості оцінив свою діяльність згідно моделі досконалості EFQM.

Дистанційно долучилися колеги з Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова: директор Департаменту міжнародних відносин Кармелюк А. В. та директор Департаменту з розвитку Нефьодова Л.В., які розповіли про системи управління якістю, особливості їх функціонування та системної підтримки в Казахстані. Цікавої та змістовною була доповідь Президента Міжнародної гільдії професіоналів з якості та Президента  Литовської асоціації менеджменту якості та інновацій, доцента Вільнюського університету Серафінаса Д. про нову модель якості та ділової досконалості у підготовці сучасних, конкурентних фахівців для ринку праці. З представниками цих університетів було започатковано роботу у сфері якості та ділової досконалості. 

Велике зацікавлення учасників круглого столу викликала доповідь Ковалишина К., голови студентського парламенту Національного медичного університету імені О. О. Богомольця» щодо досвіду функціонування системи управління якістю в їхньому університеті. 

Підсумовуючи результати дискусії, учасники круглого столу відзначили, що питання якості у системі вищої освіти України потребують подальших глибоких досліджень кращих практик та механізмів їх реалізації.

Презентації