Інститут вищої освіти

Результати діяльності Центру

1. Зареєстрована торговельна марка "KNEU".

Право інтелектуальної власності Університету засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №135487.

2. Зареєстрована торговельна марка
"КНЕУ".

Право інтелектуальної власності
Університету засвідчується
Свідоцтвом на знак для товарів і
послуг №135488.

 

Детальніше

 3.Зареєстровано авторське право на твір "Історія економіки та економічної думки".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №36871.

4. Зареєстровано друкований засіб масової інформації за назвою "Університетська освіта".

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 18034-6884Р

 

5. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Дизайн оформлення обкладинки журналу "Університетська освіта".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №41134.

6. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір "Дизайн сайту під назвою" Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1704.

7. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір "Збірка фотографічних творів "Панорамні фотографічні твори".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1705.

8. Отримано патент на промисловий зразок "Обкладинка довідково-публіцистичного видання".

Право інтелектуальної власності засвідчується Патентом №22604.

9. Отримано патент на промисловий зразок "Обкладинка журналу".

Право інтелектуальної власності засвідчується Патентом №22608.

10. Зареєстрована торговельна марка (логотип) "KNEU 1906".

Право інтелектуальної власності Університету засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №150143.

11. Зареєстрована торговельна марка (логотип) "КНЕУ 1906".

Право інтелектуальної власності Університету засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №150142.

12. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Дизайн оформлення обкладинки довідково-публіцистичного видання "Сторічний поступ 1906-2006".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №41717.

 

13. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Дизайн оформлення обкладинки монографії "Антициклічне регулювання ринкової економики: глобалізаційна переспектива".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №41997.

 

14. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - складений твір "Сайт ДВНЗ КНЕУ імені В. Гетьмана".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1758.

 

15. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна переспектива".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1847.

 

16. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1848.

 

17. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Дизайн оформлення обкладинки монографії "Теорія граничної корисності".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43089.

 

18. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника "Управління банківськими ризиками".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43090.

 

19. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Дизайн оформлення обкладинки підручника "Макроекономіка".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43095.

 

20. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Служба управління персоналом".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43341.

 

21. Зареєстровано авторське право на збірку літературних творів "Океан идей: социология и философия".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43807.

 

22. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Організація і управління процесами виробництва".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43806.

 

23. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Українська мова, як іноземна, частина ІІ".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43805.

 

24. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Правові основи управління у сфері економіки".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43804.

 

25. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Політологія у визначеннях, схемах, таблицях".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43811.

 

26. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Антикризове управління підприємством: задачі, ситуаційні вправи та кейси".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43810.

 

27. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Соціологія".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43809.

 

28. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Інтернет-технології в бізнесі".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43808.

 

29. Зареєстровано авторське право на твір "Збірка літературних творів "Дзвенить? Дзвенить... Дзвенить!".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44482.

 

30. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1866.

31. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1920.

32. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Розвиток корпоративного сектору в Україні".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1921.

33. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Структурно-функціональний аналіз та моделювання розвитку економіки".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1922.

34. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930)".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1923.

35. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Управління природокористуванням".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44478.

36. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Методика викладання права".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44479.

37. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник - практикум "Міжнародні фінанси".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44480.

38. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Історія політичної думки. Практикум".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44481.

39. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Методологія наукових досліджень: прикладний аспект".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44483.

40. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Тренінг управлінських компетенцій".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44484.

41. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Управління стратегічними змінами підприємств АПК".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44485.

42. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Політологічний супровід державного управління".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №44486.

43. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір образотворчого мистецтва - Емблема "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman EU 1906".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1984.

44. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір образотворчого мистецтва - Емблема "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ЕУ 1906".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1985.

45. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Фінансова оцінка бізнесу:теорія, практика та інноваційні підходи".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №1986.

46. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Облік виконання бюджетів в органах державної казначейської служби України".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45581.

47. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчально-методичний комплекс "Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45582.

48. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Менеджмент: презентаційний курс".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45583.

49. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Управління фінансовою санацією підприємства: практикум".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45584.

50. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Стратегічне управління людськими ресурсами".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45585.

51. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Діловодство з використанням комп`ютерної техніки".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45586.

52. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Підручник "Фінансовий менеджмент у банку".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №45587.

53. Зареєстровано авторське право на твір "Стаття "Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46574.

 

54. Зареєстровано авторське право на твір "Стаття "Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46575.

 

55. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Збірка творів наукового характеру "Індивідуальні завдання практики по курсу - Менеджмент".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46576.

 

56. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Підручник "Корпоративні інформаційні системи".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46577.

57. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Кримінальне право України. Загальна частина.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46578.

58. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Менеджмент похідних фінансових інструментів.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46579.

59. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Менеджмент похідних фінансових інструментів: практикум.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46580.

60. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46581.

61. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Європейська інтеграційна політика.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46582.

62. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Глобальна економіка XXI століття: людський вимір".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2057.

63. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Прямі іноземні інвестиції в інноваційні концепції економічного розвитку.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2058.

64. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2066.

65. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2067.

66. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Типова програма з науки "Глобальна економіка.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46715.

67. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Бренд-менеджмент.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46716.

68. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Робоча програма з науки "Стратегічне управління.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46719.

69. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Логіка.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46721.

70. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Бухгалтерський облік для економістів АПК (частина I).".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46722.

71. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Політологія у запитаннях і відповідях.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46723.

72. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Практична граматика української мови для іноземних бакалаврів-економістів.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46724.

73. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Аудит персоналу.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46725.

74. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Методика викладання права: кейси для юристів.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46726.

75. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Мультиагентні системи.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46727.

76. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Лексико-граматичний тренінг з німецької мови.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46728.

77. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях. Практикум.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46729.

78. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Організаційне проектування підприємств.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46730.

79. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Автоматизоване проектування інформаційних систем.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46731.

80. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Культура мови. Усна наукова комунікація: порадник для магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46732.

81. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46733.

82. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Ділова німецька мова на зразках сучасних ЗМІ.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46734.

83. Зареєстровано авторське право на службовий твір "Навчальний посібник "Європейський проектний менеджмент.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №46735.

84. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір - монографія "Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських і бюджетних установах України.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2119.

85. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір – Навчальна програма науки "Інноваційний розвиток.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2120.

86. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір – Робоча програма з науки "Стратегічне управління.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2121.

87. Зареєстровано договір, який стосується права автора на твір – Робоча навчальна програма науки "Соціальна відповідальність.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Рішенням про реєстрацію договору, що стосується права автора на твір №2125.

88. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника "Страхування.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47911.

89. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника "Економічний аналіз у схемах і таблицях.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47912.

90. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки монографії "Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47913.

91. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника "Маркетингова товарна політика.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47914.

92. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника "Економіка підприємства.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47915.

93. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника "Фінансовий та управлінський облік у банках.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47916.

94. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки монографії "Теорія граничної корисності.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47918.

95. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника "Управління конкурентоспроможністю підприємства.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47919.

96. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника "Міжнародне економічне право.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47920.

97. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки курсу лекцій "Історія економіки та економічної думки.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47921.

98. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки "Управління якістю.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47922.

99. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки "Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930рр.).".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47923.

100. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника "Системи оброблення економічної інформації.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47924.

101. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника "Інформаційні системи у фінансах.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47925.

102. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника "Страховий менеджмент.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47926.

103. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника "Торгівля цінними паперами.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47927.

104. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника " Історія економіки та економічної думки.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47928.

105. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки збірника міні-кейсів " Психологія та педагогіка. Задачі та практичні ситуації .".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47929.

106. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника " Маркетинг.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47930.

107. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника " Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47931.

108. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника " Фінанси підприємства.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47932.

109. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника " Фінансовий менеджмент.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47933.

110. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника " Страхові послуги.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47934.

111. Зареєстровано авторське право на службовий твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника " Непараметричний аналіз в АПК.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47935.

112. Зареєстровано авторське право на твір –Робоча навчальна програма науки " Соціальна відповідальність.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47936.

113. Зареєстровано авторське право на твір – Типова програма з науки " Облік міжнародних оперцій.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47937.

114. Зареєстровано авторське право на твір – Начальна програма науки " Інноваційний розвиток.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47938.

115. Зареєстровано авторське право на твір – Типова програма з науки " Облік в зарубіжних країнах.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47939.

116. Зареєстровано авторське право на твір – Дизайн оформлення обкладинки підручника " Маркетингові дослідження.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47941.

117. Зареєстровано авторське право на твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника " Фінанси страхових організацій.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47942.

118. Зареєстровано авторське право на твір – Дизайн оформлення обкладинки навчального посібника " Макроекономіка-2.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №47943.

119. Зареєстровано авторське право на твір – Літературний письмовий твір " Value.".

Право інтелектуальної власності засвідчується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №48124.

Остання редакція: 12.11.13