Інститут вищої освіти

Про Інститут вищої освіти

Інститут вищої освіти забезпечує організацію наукових досліджень у сфері конкурентних напрямів розвитку університетської освіти в умовах глобалізації, а саме:

По-перше, у сфері науки.
По-друге, у сфері освітніх програм.
По-третє, у сфері консалтингу.

Одним із найважливіших напрямків діяльності Інституту є реалізація системних пропозицій за результатами моніторингу та аналітичних оцінок діяльності провідних університетів світу.  Здійснюються наступні напрямки дослідження університетів – світових лідерів:

 • наукова діяльність, її пріоритетні напрямки та організація; 
 • підготовка докторів філософії і докторів наук;
 • форми партнерства та міжнародної  координації наукової діяльності;
 • характер та мотивація науково-педагогічної діяльності;
 • ефективність фінансово-економічних механізмів наукової діяльності.

Інституту вищої освіти здійснює моніторинг:

 • тенденцій та прогнозів розвитку вищої освіти у ХХІ столітті в умовах;
 • світової практики підготовки фахівців на компетентнісних засадах;
 • стандартизації бакалаврських та магістерських освітніх програм; 
 • впровадження інноваційних технологій, а також систем оцінювання знань студентів;
 • основних форм організації консалтингових послуг;
 • фінансових механізмів консалтингової діяльності економічних університетів та бізнес-шкіл.

Місія Інституту вищої освіти – сприяти збереженню і розвитку людського капіталу Університету (професорсько-викладацького корпусу, співробітників та студентства) на базі світового досвіду та нарощенню його міжнародної конкурентоспроможності.

Остання редакція: 13.01.23