Інститут вищої освіти

Сектор досліджень глобальних освітніх тенденцій

Сектор досліджень глобальних освітніх тенденцій є структурною ланкою Інституту вищої освіти, що займається вивченням та узагальненням світових тенденцій у сфері вищої освіти, здійснює моніторинг сучасних  моделей розвитку освітніх систем та аналізує стратегії дослідницьких університетів.

Метою діяльності Сектору є  комплексне дослідження міжнародної конкурентоспроможності освітніх систем, чинників, умов формування конкурентних закладів у вищій школі, обґрунтування ефективних моделей науково-освітньої діяльності в сучасних умовах глобалізації освітніх послуг, узагальнення досвіду навчальних закладів світового класу та розробка пропозицій щодо реалізації в КНЕУ заходів, спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності.

Напрями досліджень Сектору:

 • аналіз сучасних світових тенденцій розвитку вищої школи та її роль в нарощенні конкурентного статусу країн в умовах становлення економіки знань;
 • моніторинг тенденції розвитку університетів світового класу;
 • порівняльний аналіз стратегій дослідницьких університетів різних країн світу;
 • діагностика ключових чинників успіху університетів світового класу (стратегії Гарварду);
 • оцінка характеру, масштабів та особливості освітньої політики високорозвинених держав світу;
 • дослідження новітніх освітніх технологій;
 • моделі кейс-методів 21 століття;
 • узагальнення світового досвіду комерціалізації навчальних, тренінгових технологій.
Остання редакція: 04.03.23
Наші проекти
 1. Огляд матеріалів Міжнародної організації праці «Міжнародна стандартна класифікація професій ISCO-08» (International Standard Classification of Occupations ISCO-08)
 2. Моніторинг рейтингу університетів та бізнес-шкіл світового класу EDUNIVERSAL EVALUATION SYSTEM (EES) Міжнародний рейтинг університетів та бізнес-шкіл EDUNIVERSAL
 3. Моніторинг рейтингу магістерських програм EDUNIVERSAL Best Masters
 4. Координація участі КНЕУ у діяльності Європейської Асоціації Докторських програм з менеджменту та бізнес адміністрування EDAMBA  www.edamba.eu 
 5. Підотовка матеріалів сучасних досліджень провідних експертів в галузі освіти:
 • Стратегічні принципи конкурентоспроможних університетів в ХХІ столітті  / переклад доповіді Джона В.Ломбарді
 • Організація, управління та конкурентоспроможність університетів / переклад звіту Програми Ломбарді з вимірювання результатів діяльності університетів
 • Матеріали Центру досліджень проблем вищої освіти Каліфорнійського університету Берклі / переклад доповіді Річарда Аткінсона, www.escholarship.org
 1. Матеріали Спілки європейських дослідницьких університетів  (LERU) з питань університетських досліджень та докторських ступенів www.leru.org   та  info@leru.org
 2. Довідник вищих навчальних закладів економічного спрямування м.Париж / Інформаційні матеріали ІВО КНЕУ - Київ, 2011
 3. Огляд матеріалів Світового банку та Європейського інвестиційного банку з питань створення та функціонування технополісів та наукових парків / Довідник "Планування та управління технополісом"
Корисні посилання

Відкриті освітні онлайн-курси:

Організації з дослідження інформаційних технологій в освіті:

Візуалізація статистичних показників:

Програмне забезпечення для створення схем

Інформаційний блок

European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA)