Інститут вищої освіти

Наукова діяльність Інституту

Монографії:

Ініціативні науково-дослідні роботи:

  • Ініціативна НДР «Глобальні імперативи конкурентоспроможності університетів у постіндурстріальній парадигмі економічного розвитку». Науковий керівник: д.е.н., проф. Антонюк Л.Л. Термін виконання: 11.2020 р. - 11.2023 р. 

Фундаментальні дослідження:

Міжнародні проєкти: