Інститут вищої освіти

Наукова діяльність Інституту

Монографії:

Ініціативні науково-дослідні роботи:

  • Ініціативна НДР «Глобальні імперативи конкурентоспроможності університетів у постіндурстріальній парадигмі економічного розвитку». Науковий керівник: д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. Термін виконання: 01.2021 р. - 12.2024 р. 

Фундаментальні дослідження:

Міжнародні проєкти: