Інститут вищої освіти

Журнал “Університетська освіта”

Сайт журналу «Університетська освіта»

№ 8, 2021

Шановні читачі, шановні колеги!
 
Вийшов святковий номер журналу «Університетська освіта», присвячений 115-й річниці з дня заснування Університету.  У випуску:
 
 • Вітання випускників факультетів та інститутів
 • Вітання партнерів,випускників, почесних професорів КНЕУ
 • Управління якістю
 • Міжнародні рейтинги
 • Міжнародні проєкти та конкурси
 • Науково-освітня діяльність
 • Культурні проєкти та спортивні досягнення

 7, 2020

Шановні читачі, шановні колеги!

Вийшов черговий номер журналу «Університетська освіта», в якому опубліковані статті вітчизняних та закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів.
У випуску:

 • Вища освіта під час пандемії – Барабась Дмитро
 • ТОП-10 EdTech-трендів 2020 року – Кулага Ірина
 • Горизонти підприємницької освіти – кейс Бізнес-школи Хенлі
 • Оцінювання та дизайн оцінювання – Кіт Понд
 • Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в 21 столітті – Антонюк Лариса, Василькова Наталія, Сандул Марія
 • Глобальний ринок вищої освіти: динаміка та турбулентність – Каленюк Ірина, Цимбал Людмила
 • Практика спільного міжнародного онлайн навчання як навчальна педагогіка у вищій освіті: досвід японського університету – Олівер Беларга
 • Роль феномена атрофії серед працюючих студентів та її визначальні фактори – Лукаш Кутило
 • Системи менеджменту навчання: окремі спостереження для українських вищих навчальних закладів – Джеральд Грошек, Наталія Черкас
 • Сценарії розвитку вищої освіти України: розквіт, стагнація чи деградація – Денис Ільницький, Ольга Дроботюк

Сподіваємось, що поточний випуск журналу надасть читачам змістовні аргументи та моделі, важливі для розвитку вищої освіти. 


№ 6, 2019

Відкрити 

Шановні читачі, шановні колеги!

Глобальні трансформації кінця 20 - початку 21 століття глибоко змінили світ. Вони знайшли теоретичне та емпіричне відображення в новій парадигмі глобального розвитку. Універсальними імперативами успіху національної економіки в глобалізованому середовищі є інтелектуалізація, постійні інновації, соціалізація, самоактуалізація особистості, екологізація виробничого та життєвого середовища в парадигмі глобального мислення. У цьому контексті національна конкурентоспроможність забезпечує не тільки поліпшення життєвого рівня населення країни та підтримку стабільності національних підприємств на світовому ринку, а й соціально-економічний прогрес, заснований на інноваціях, здатних протистояти кризам, запобігаючи або успішно нейтралізуючи. негативні наслідки. Тому нові можливості інноваційного розвитку в епоху інформаційного суспільства та цифрової економіки стали надзвичайно важливим об’єктом дослідження. Сталий розвиток будь-якої країни сьогодні залежить насамперед від її здатності розробляти та впроваджувати інноваційні стратегії. Потрібно постійно шукати та застосовувати інновації, які змінюють технологію та організацію бізнесу, щоб підтримувати високий конкурентний статус на внутрішньому та міжнародному ринках. На макрорівні найбільш адекватною реакцією на парадигму економіки знань є розвиток інноваційних систем, як інституційної передумови сприятливого для інновацій клімату, а на мікрорівні - реалізація інноваційних корпоративних стратегій та креативного управління.
У випуску № 6 за 2019 р. «Університетської освіти» представлені результати досліджень українських та міжнародних науковців. Зокрема, висвітлено основні висновки науково-дослідної роботи «Загальні принципи глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти», проведеної групою дослідників Інституту вищої освіти КНЕУ протягом 2016-2018 років.
Сподіваємось, що роботи міжнародного колективу авторів цього випуску журналу «Університетська освіта» викличуть живий інтерес і спонукатимуть до плідних дискусій як на сторінках наступних номерів, так і в академічних колах й серед осіб, що приймають рішення.


№ 4, 2017                                            Журнал Університетська освіта № 4, 2017


№ 3, 2015

відкрити

Шановні читачі, шановні колеги!

Перед Вами черговий номер журналу «Університетська освіта»(PDF), в якому представлені статті вітчизняних і закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень з актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів.
Національні науково-освітні системи нерозривно зв’язані з економікою діяльністю з формування інтелектуального капіталу та функціонуванням інноваційних систем. З кожним роком в них більш чітко усвідомлюють такі основні тенденції розвитку світової економіки як глобальна конкуренція та інтернаціоналізація, активізація застосування ІКТ та інтелектуалізація. Разом з конкуренцією за людські та інтелектуальні ресурси, знання та креативність, в університетах наголошують на пріоритетах сталого розвитку. Вважається, що ключовим аспектом сталої діяльності університетів є їх автономія, яка додає університетам гнучкості та яку в даному випуску журналу досліджено одним з керівників Європейської асоціації університетів Томасом Естерманом на прикладі університетів Європи. Особливе місце у діяльності сучасних автономних університетів в економіці знань займає дослідницька діяльність, яка розглянута на прикладі університетів Німеччини.
Країни, що розвиваються, постають перед викликами розбудови сучасних інституцій вищої освіти за зразками університетів світового класу, про що йдеться в статті всесвітньо відомого фахівця в цій сфері – професора Джаміля Салмі. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі та науково-технічний прогрес змушують навіть університети світового класу, вдаватися до інноваційних стратегій – ці питання на прикладі провідних американських університетів досліджені та висвітлені міжнародним авторським колективом.
Для реформування систем вищої освіти та підвищення ефективності діяльності університетів країни йдуть різними шляхами та застосовують різні інструменти. Ряд статей номеру присвячено вивченню досвіду таких трансформацій, їх ефективності та міжнародним порівнянням. Прикладним аспектам управління вищою освітою присвячені дослідження реалізації положень Болонського процесу в Фінляндії, зокрема щодо забезпечення якості освіти та планування робочих програм, а також вивчення досвіду функціонування Університету Вісконсін-Медісон (США).
Одна з публікацій присвячена внеску університетів у забезпечення сталого розвитку – концепції, яка добре відома у західних країнах, і стає все більше актуальною для нашої країни. Фінансовій підтримці сталої діяльності університетів покликані сприяти також, серед іншого, і фонди ендавменту та реформи систем вищої освіти, про які йдеться у більшості зі статей випуску.
Співробітництво з закладами вищої освіти є одним із пріоритетів провідних компаній в глобальній економіці знань, на чому наголошує в опублікованому в даному номері інтерв’ю представник компанії Майкрософт. У новинах читач також знайде матеріали щодо поглядів експертів ОЕСР на особливості зайнятості працівників в залежності від рівня освіти, а Бостонської консалтингової групи на соціологію студентів, що обирають навчання в дистанційному режимі на основі сучасних ІКТ.
Сподіваюсь, що роботи міжнародного колективу авторів цього випуску журналу «Університетська освіта» допоможуть Україні та людству наблизитись до ідеалів сталого розвитку, викличуть живий інтерес і спонукатимуть до плідних дискусій як на сторінках наступних номерів, так і в академічних колах й серед осіб, що приймають рішення.


№ 2, 2012

відкрити 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Перед Вами черговий номер журналу «Університетська освіта», в якому опубліковані статті вітчизняних та закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів.
Публікації, що входять до рубрики «Тенденції розвитку вищої освіти», звертаються до ключових трендів у світовій, європейській та вітчизняній вищій школі, серед яких: загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва та диверсифікація механізмів фінансування вищої освіти тощо.
Стаття відомого американського професора Карен Фокс «Маркетинг у сфері вищої освіти: досвід США» розкриває сутність та еволюцію теорії і практики маркетингу вищої освіти у США, знайомить з досвідом провідних американських університетів, обґрунтовує необхідність застосування маркетингового підходу для їх ефективної діяльності. Рубрика «Університетська наука» присвячена одній з найбільш актуальних тем не лише для закладів вищої освіти, а й суспільства загалом. Економічний розвиток будь-якої країни безпосередньо залежить від потенціалу генерувати знання й розробляти на основі новітніх наукових досягнень інноваційні продукти і технології. Саме провідні університети світу завжди були й залишаються осередками формування і поширення нових наукових знань. Головним критерієм оцінювання інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів, як аргументується в матеріалах даної рубрики, є науково-педагогічна школа.
У статті «На шляху до конкурентоспроможності дослідницького університету: важливість доступу до інформації» американський професор Джеральд Грошек висвітлює результати дослідження взаємозв'язку публікаційної активності науковців у відомих журналах та міжнародної співпраці вчених у цій сфері.
Відкриває дискусію навколо питань розроблення, запровадження й реалізації новітніх підходів до сучасного управління університетським закладом і навчальним процесом рубрика «Стратегічний розвиток університетів». У ній представлено результати дослідження ролі глобальних компетенцій, змісту, моделей і методів активізації аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу.
Польський професор Йоанна Жира представляє результати якісного оцінювання освіти на основі даних про розвиток кар'єри випускників. Актуальні питання створення та управління інтелектуальними продуктами діяльності університету висвітлюються у рубриці «Управління інтелектуальною власністю», разом з оцінюванням можливостей правової охорони наукових та науково-прикладних результатів університетських досліджень у межах чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Рубрика «Освітні технології» знайомить із сучасними ефективними методиками навчання студентів у вищих навчальних закладах світового класу. Сподіваюсь, що публікації журналу спонукатимуть до дискусій як на сторінках наступних номерів, так і в академічних колах.

А.Ф. ПАВЛЕНКО, ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», академік Академії педагогічних наук України№ 1, 2011

відкрити 

Побачив світ перший номер профільного науково-практичного журналу “Університетська освіта”, який присвячений висвітленню останніх подій університетського життя, важливих практичних аспектів становлення і розбудови дослідницьких університетів світового класу, сучасних наукових концепцій формування висококонкурентних університетських закладів тощо. Концепція журналу передбачає його структурування на окремі рубрики: події; тенденції розвитку вищої освіти; актуальне інтерв’ю; рейтинги університетів світового класу; стратегічний розвиток університетів; управління інтелектуальною власністю; освітні технології. У розрізі тих чи інших рубрик подаються матеріали з відповідної тематики чи спрямування.
Випуск “Університетської освіти” став можливим завдяки плідній, наполегливій та креативній праці цілої команди науковців та фахівців нашого університету. В редакційній колегії журналу представлені українські вчені і дослідники та відомий британський експерт у сфері вищої освіти Зоя Зайцева (міжнародна консалтингова компанія QS, Лондон).
“Університетська освіта” має сучасний стилізований дизайн, завдяки творчій роботі редакторів, верстувальника і художника. Журнал є різнокольоровим і надрукований на високоякісному папері, що в цілому додає йому певного оригінального іміджу. На сторінках Інституту вищої освіти КНЕУ, за постійною електронною адресою, журнал також буде доступний для вільного онлайн-перегляду і завантаження.

Підготував: Володимир Сацик, к.е.н., науковий співробітник Інституту вищої освіти, відповідальний редактор журналу “Університетська освіта”


Перший номер журналу “Університетська освіта”

 Вступне слово ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПОДІЇ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Університетська автономія в системі конкурентоспроможного розвитку вищої освіти
Павленко А.

Основні тенденції та стандарти діяльності дослідницьких університетів світового класу
Антонюк Л.

Сучасні тенденції розвитку освіти у глобальному середовищі
Каленюк І.

Фінансування освіти в ЄС та США
Поручник А.

Актуальне інтерв'ю
Позиції українських університетів у світовому рейтингу QS
Зайцева Зоя.

РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТОВОГО КЛАСУ
Розвиток американських дослідницьких університетів та їх конкурентні переваги
Ільницький Д.

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТІВ
Дослідницький університет: гарвардські принципи
Панченко Є.

Дослідження автономії університетів у Європі
Василькова Н.

Світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів
Антонюк Л., Сацик В., Василькова Н.

Стратегія навчання, викладання та оцінювання Бредфордськоого університету (Великобританія)
Циркун О.

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ   
Управління інтелектуальною власністю в дослідницьких університетах
Халаїм Я.

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Симуляції та «серйозні ігри»: досвід використання у навчальному процесі
Кулага І., Кулага А.
 

 
Остання редакція: 22.03.23