Інститут вищої освіти

Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів

Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів є одним з підрозділів Інституту вищої освіти КНЕУ. Метою діяльності Сектору є системний аналіз академічних профілів університетів світового класу та факторів їх високого конкурентного статусу для забезпечення стратегічного позиціювання КНЕУ як одного з провідних дослідницьких університетів України і світу; визначення основних напрямків міжнародного співробітництва з іноземними вузами, міжнародними організаціями державними та недержавними установами в науково-дослідній сфері.

Завдання:

1.    Аналіз, узагальнення і систематизація матеріалів щодо академічних програм у провідних університетах світу:

 • визначення особливостей навчальних програм на рівні першого та другого циклів освіти (бакалаврату і магістратури) у дослідницьких університетах;
 • вивчення сучасних моделей інтегрування підготовки молодих науковців у систему університетського навчання і формування третього циклу освіти;
 • аналіз пропозиції університетами інших освітніх послуг в контексті реалізації концепції “навчання протягом життя”.

2.    Дослідження матеріалів щодо міжнародного рейтингування університетів, підготовка відповідних інформаційних оглядів і звітів:

 • моніторинг національних і міжнародних рейтингів університетів,
 • аналіз факторів і шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів,
 • вивчення питань формування іміджу і позиціювання університетів на національному і міжнародному ринках освітніх послуг,
 • підготовка включення КНЕУ до складу об'єктів оцінювання в основних міжнародних системах рейтингування університетів.

3.    Координація розвитку міжнародних відносин з іноземними дослідними університетами:

 • сприяння створенню та розвитку міжнародних спільних навчальних програм для факультетів університету;
 • налагодження міжнародних відносин з іноземними партнерами в сфері науки та реалізації спільних досліджень;
 • проведення міжнародних досліджень;
 • пошук програм стажування для викладачів та молодих науковців університету;
 • організація та проведення різноманітних заходів з партнерами в сфері наукових досліджень та освітніх проектів.

4.    Пошук міжнародних грантових програм для студентсько-викладацького корпусу

 • моніторинг та організація фінансування грантових програм;
 • розробка інформаційних матеріалів з грантових програм для структурних підрозділів інституту та університету (кафедри, деканати);
 • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.
Остання редакція: 09.12.14
Проекти
 • Дослідження особливостей бакалаврських і магістерських програм економічного напрямку у провідних університетах світу.
 • Наукова складова в навчальних програмах трьох циклів освіти.
 • Вивчення особливостей докторської освіти (PhD) в Європі та США
 • Особливості і стратегічні позиції дослідницьких університетів.
 • Дослідження рейтингів університетів світового класу.
 • Співпраця з компанією QS з включення КНЕУ до міжнародного рейтингування університетів „ QS World University Rankings”.
 • Співпраця з виданням “Фокус” у питаннях рейтингування вищих навчальних закладів України.
 • Університетська автономія в Європі.
 • Порівняльна характеристика Національних рамкок кваліфікацій у країнах Європи.
 • Сучасні інноваційні технології викладання і навчання в університетах.
 • Системи оцінювання знань студентів у зарубіжних країнах. Принципи, політика, види, методи, інструменти і стратегії оцінювання у дослідницьких університетах.
 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі вищої освіти.
 • Призначення системи оцінювання ЄКТС (ECTS) і особливості її використання за кордоном.
 • Дослідження посадових обов?язків і прав, видів діяльності (викладання, дослідження, адміністративні обов?язки) і розподілу часу між ними для профеcoрсько-викладацького персоналу в зарубіжних університетах.
 • Оцінювання навчальної роботи студентів у системі забезпечення якості вищої освіти.
 • В КНЕУ відбувся міжнародний  круглий стіл «Становлення регіонів в Україні та ефект управління регіональною політикою»
 • Підписання меморандуму зі співробітництва в рамках соціального проекту «Сучасна освіта» – FormulaS
 • Проект № 4049 по залученню фахівців з провідних університетів США в рамках Fulbright Specialist Program
 • Співробітництво та налагодження партнерських відносин з університетами з Америки,  Японії, Франції, Америки
 • Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців і студентів України
Корисні посилання