Інститут вищої освіти

Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів

Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів є одним із підрозділів Інституту вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана. Метою діяльності Сектору є аналіз академічних профілів університетів світового класу та факторів їх високого конкурентного статусу для забезпечення стратегічного позиціювання КНЕУ ім. В. Гетьмана як одного з провідних дослідницьких університетів України і світу; визначення основних напрямків міжнародного співробітництва з іноземними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, державними та недержавними установами в науково-дослідній сфері.

Завдання:
 

1. Аналіз, узагальнення і систематизація матеріалів щодо академічних програм у провідних університетах світу:

 • визначення особливостей освітніх програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському) і третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти в дослідницьких університетах;
 • аналіз пропозиції університетами інших освітніх послуг в контексті реалізації концепції “навчання протягом життя”.

2. Дослідження матеріалів щодо міжнародного рейтингування університетів, підготовка відповідних інформаційних оглядів і звітів:

 • моніторинг національних і міжнародних рейтингів університетів;
 • аналіз факторів і шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів;
 • вивчення питань формування іміджу і позиціювання університетів на національному і міжнародному ринках освітніх послуг;
 • підготовка включення КНЕУ до складу об`єктів оцінювання в основних міжнародних системах рейтингування університетів.

3. Координація розвитку міжнародних відносин з іноземними дослідницькими університетами:

 • сприяння створенню та розвитку міжнародних спільних навчальних програм для факультетів університету;
 • налагодження міжнародних відносин з іноземними партнерами в сфері науки та реалізації спільних досліджень;
 • проведення міжнародних досліджень;
 • пошук програм стажування для викладачів і молодих науковців університету;
 • організація та проведення різноманітних заходів з партнерами в сфері наукових досліджень і освітніх проектів.

4.  Пошук міжнародних грантових програм для студентів і викладачів:

 • моніторинг інформації про грантові можливості та організацію фінансування грантових програм;
 • розробка і поширення інформаційних матеріалів з грантових програм для структурних підрозділів університету (кафедри, деканати);
 • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.
Остання редакція: 12.05.23
Проекти
 • Дослідження особливостей бакалаврських і магістерських програм економічного напрямку у провідних університетах світу.
 • Наукова складова в навчальних програмах трьох циклів освіти.
 • Вивчення особливостей докторської освіти (PhD) в Європі та США
 • Особливості і стратегічні позиції дослідницьких університетів.
 • Дослідження рейтингів університетів світового класу.
 • Співпраця з компанією QS з включення КНЕУ до міжнародного рейтингування університетів „ QS World University Rankings”.
 • Співпраця з виданням “Фокус” у питаннях рейтингування вищих навчальних закладів України.
 • Університетська автономія в Європі.
 • Порівняльна характеристика Національних рамкок кваліфікацій у країнах Європи.
 • Сучасні інноваційні технології викладання і навчання в університетах.
 • Системи оцінювання знань студентів у зарубіжних країнах. Принципи, політика, види, методи, інструменти і стратегії оцінювання у дослідницьких університетах
Корисні посилання