Інститут вищої освіти

Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів

Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів є одним із підрозділів Інституту вищої освіти КНЕУ. Метою діяльності Сектору є системний аналіз академічних профілів університетів світового класу та факторів їх високого конкурентного статусу для забезпечення стратегічного позиціювання КНЕУ як одного з провідних дослідницьких університетів України і світу; визначення основних напрямків міжнародного співробітництва з іноземними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, державними та недержавними установами в науково-дослідній сфері.
 
Завдання:
 
1.  Аналіз, узагальнення і систематизація матеріалів щодо академічних програм у провідних
університетах світу:
 • визначення особливостей навчальних програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському) і третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти в дослідницьких університетах;
 • аналіз пропозиції університетами інших освітніх послуг в контексті реалізації концепції “навчання протягом життя”.
 
2. Дослідження матеріалів щодо міжнародного рейтингування університетів, підготовка
відповідних інформаційних оглядів і звітів:
 • моніторинг національних і міжнародних рейтингів університетів,
 • аналіз факторів і шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів,
 • вивчення питань формування іміджу і позиціювання університетів на національному і міжнародному ринках освітніх послуг,
 • підготовка включення КНЕУ до складу об`єктів оцінювання в основних міжнародних системах рейтингування університетів.
 
3.  Координація розвитку міжнародних відносин з іноземними дослідницькими університетами:
сприяння створенню та розвитку міжнародних спільних навчальних програм для факультетів університету;
 • налагодження міжнародних відносин з іноземними партнерами в сфері науки та реалізації
 • спільних досліджень;
 • проведення міжнародних досліджень;
 • пошук програм стажування для викладачів і молодих науковців університету;
 • організація та проведення різноманітних заходів з партнерами в сфері наукових досліджень та освітніх проектів.
 
4.  Пошук міжнародних грантових програм для студентів і викладачів:
 • моніторинг та організація фінансування грантових програм;
 • розробка інформаційних матеріалів з грантових програм для структурних підрозділів інституту та університету (кафедри, деканати);
 • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.
Остання редакція: 20.07.20
Проекти
 • Дослідження особливостей бакалаврських і магістерських програм економічного напрямку у провідних університетах світу.
 • Наукова складова в навчальних програмах трьох циклів освіти.
 • Вивчення особливостей докторської освіти (PhD) в Європі та США
 • Особливості і стратегічні позиції дослідницьких університетів.
 • Дослідження рейтингів університетів світового класу.
 • Співпраця з компанією QS з включення КНЕУ до міжнародного рейтингування університетів „ QS World University Rankings”.
 • Співпраця з виданням “Фокус” у питаннях рейтингування вищих навчальних закладів України.
 • Університетська автономія в Європі.
 • Порівняльна характеристика Національних рамкок кваліфікацій у країнах Європи.
 • Сучасні інноваційні технології викладання і навчання в університетах.
 • Системи оцінювання знань студентів у зарубіжних країнах. Принципи, політика, види, методи, інструменти і стратегії оцінювання у дослідницьких університетах.
 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі вищої освіти.
 • Призначення системи оцінювання ЄКТС (ECTS) і особливості її використання за кордоном.
 • Дослідження посадових обов?язків і прав, видів діяльності (викладання, дослідження, адміністративні обов?язки) і розподілу часу між ними для профеcoрсько-викладацького персоналу в зарубіжних університетах.
 • Оцінювання навчальної роботи студентів у системі забезпечення якості вищої освіти.
 • В КНЕУ відбувся міжнародний  круглий стіл «Становлення регіонів в Україні та ефект управління регіональною політикою»
 • Підписання меморандуму зі співробітництва в рамках соціального проекту «Сучасна освіта» – FormulaS
 • Проект № 4049 по залученню фахівців з провідних університетів США в рамках Fulbright Specialist Program
 • Співробітництво та налагодження партнерських відносин з університетами з Америки,  Японії, Франції, Америки
 • Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців і студентів України
Корисні посилання