Інститут вищої освіти

Кулага Ірина Володимирівна

 

Науковий співробітник Сектору досліджень глобальних освітніх тенденцій Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії факультету економіки та управління

Україна, м. Київ                 irinakulaga@kneu.edu.ua         тел. роб. (044)371-61-51       skype: irinakulaga
 

 

Освіта

Вища економічна. Фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка, аспірантура КНЕУ.

Кваліфікація

 

22-річний досвід роботи у системі вищої освіти, пов’язаний з викладанням навчальних економічних дисциплін: "Політична економія", "Основи економічної науки", "Соціальна економіка", "Трансформаційна економіка та економічна політика держави" , "Економіка сталого розвитку", "Мікроекономіка" та ін.
 
Проведення наукових досліджень у сфері теоретичної та прикладної економіки:
  • дослідницька робота відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ (тема „Закономірності і особливості формування нової економічної системи в Україні”). Розробила підрозділ „Державна інвестиційна політика і напрями її вдосконалення”
  • наукове дослідження "Сучасне постіндустріальне суспільство та шляхи його формування в Україні" відповідно до  плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ 
    Наукові результати досліджень доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях
  • Наукова співпраця з фінансовими та виробничими організаціями щодо здійснення прикладних економічних досліджень із формулюванням відповідних аналітичних та проектних висновків (під час апробації результатів дисертаційного дослідження)

Організація навчального процесу із впровадженням новітніх освітніх технологій, організація конференцій, семінарів, майстер-класів, проведення тренінгів.

Інші уміння, навички

Проведення соціально-психологічних тренінгів, NLP (сертифікованний практик), коучинг (бізнес-тренер - диплом SBTA), володіння комп'ютерними програмами  з управління знаннями: TheBrain, Mindmanager, Xmind, ConceptDraw та з тайм-менеджменту: GTD ( ThinkingRock, DoIt)

Наукові інтереси

Інвестиційна та інноваційна діяльність, постіндустріальне суспільство, сталий розвиток, освітні інновації, knowledge management, e-learning, cognitive and behavioral economics, network economics
 

Досвід роботи

1999 – по нинішній час

Асистент (1999-2003), старший викладач (2003-2006), доцент (з 2006) кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ( з 2018 - доцент кафедри економічної теорії) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні обов’язки:
– викладання навчальних дисциплін “Основи економічної науки”, “Мікроекономіка”, “Економіка сталого розвитку”; керування курсовими проектами студентів, проведення наукових досліджень

2007 – 2019

Заступник директора Інституту бізнес-освіти (Центру магістерської підготовки) з методичної роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

2009 – по нинішній час

Науковий співробітник Сектору  глобальних освітніх тенденцій Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Публікації:  більше 60  публікацій, серед яких  статті та тези у фахових наукових виданнях, навчальні та навчально-методичні посібники, електронні публікації, дистанційний курс.

 

Остання редакція: 24.09.21