Інститут вищої освіти

Василькова Наталія Володимирівна

кандидат економічний наук, доцент

Науковий співробітник Сектору досліджень академічних програм та університетських рейтингів Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Доцент кафедри маркетингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана

E-mail: n.vasilkova@kneu.edu.ua                     natalia.vasilkova@online.ua         


Вищу освіту здобула у Київському державному економічному університеті, присвоєна кваліфікація «економіст» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2000 р. захистила дисертацію на тему “Маркетингове забезпечення конкурентної стратегії глобальної галузі (на прикладі суднобудування України)”, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.
Успішно закінчила програму післядипломної освіти «Міжнародні економічні відносини» в Університеті Констанц (Німеччина), одержала кваліфікацію Lic.oec.int. (відповідає «Магістр міжнародної економіки»). Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в університетах та на підприємствах Німеччини та Австрії.
Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері міжнародного маркетингу (галузь – біотехнологічна фармацевтика).
На кафедрі маркетингу КНЕУ імені Вадима Гетьмана працює 9 років.
З травня 2009 року є науковим співробітником Інституту вищої освіти КНЕУ.
Наукові інтереси: маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетинг інновацій, інноваційний маркетинг, вища освіта, маркетинг вищої освіти.
Загальна кількість наукових публікацій: 32.
Знання мов: німецька (вільно / verhandlungssicher), англійська (добре / upper-intermediate), російська та українська (рідні).

Основні наукові і навчально-методичні праці

1.    Василькова Н.В. Альтернативні стратегії глобальної конкуренції для суднобудівної галузі України // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.7. – К.: КНЕУ, 1999. – с. 82 – 87.
2.    Василькова Н.В. Ключевые факторы успеха в глобальной конкурентной борьбе на судостроительном рынке // Маркетинг и реклама, № 9 – 1999.– с. 51 – 53.
3.    Василькова Н.В. Кон'юнктура світового ринку суднобудування та експортний  потенціал України // Економіка України, № 11 – 1999. – с. 19 – 27.
4.    Василькова Н.В. Глобальні конкурентні стратегії у суднобудівній галузі // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 19-22 травня 1999 р. – Київ-Ялта: КНЕУ, 1999. – с. 31 – 32.
5.    Василькова Н.В. Технології бенчмаркингу в маркетинговій діяльності. // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 24-27 травня 2000 р. – Ялта-Луганськ: СУДУ, 2000. – с. 53 – 54.
6.    Василькова Н.В. Розвиток суднобудівної промисловості України в умовах глобалізації. // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. Вип. 4. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 90 – 97.
7.    Василькова Н.В. Основні тенденції в розвитку теорії і практики сучасного маркетингу. // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика – К.: КНЕУ, 2007. – с. 35 – 42. 
8.    Василькова Н.В. Стратегічні альянси як один з інструментів конкурентної боротьби в умовах глобалізації. // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. Вип. 19 – К.: КНЕУ, 2008. – с. 113 – 119.
9.    Василькова Н.В. Особливості організації навчального процесу в умовах глобального інформаційного суспільства. // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Матеріали науково-методичної конференції, 5-8 лютого 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. – с. 81 – 83.
10.    Василькова Н.В. Проблемно-орієнтоване і орієнтоване на студента викладання і навчання. // Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр. Збірник матеріалів науково-методичної конференції. Том 1. – 3-4 лютого 2009 р. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 203 – 205.
11.    Василькова Н.В. Екологічні інновації в системі збалансованого розвитку. // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. Спец.випуск. Маркетинг: теорія і практика. - К.: КНЕУ, 2009. – 653 c. – c. 25 – 33.
12.    Василькова Н.В. Конкурентні переваги на основі екологічного маркетингу. // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. Вип. 24-25 - К.: КНЕУ, 2009. – с. 152 – 156.
13.    Василькова Н.В. Університетська автономія в Європі. // Вища освіта: шляхи розвитку та забезпечення якості. Збірник Інституту вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2010. – с. 41 – 68.
14.    Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К., Василькова Н.В. Товарна інноваційна політика. Підручник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2010. – 390 с.

Остання редакція: 07.10.12