Інститут вищої освіти

Європейська комісія вживає заходів для покращення навчання протягом усього життя та можливості працевлаштування20 Грудня 2021р.

Удосконалення існуючих та набуття нових навичок і компетентностей відкриває нові можливості для людей, особливо в умовах мінливого ринку праці, сприяє інклюзії й соціальному прогресу та забезпечує економіку кваліфікованою робочою силою, необхідною для зростання та інновацій. Однак після отримання загальної та професійної освіти надто мало людей бере участь у регулярних навчальних заходах через брак фінансових ресурсів або часу, або відсутність інформації про навчальні пропозиції та їх переваги.
На Соціальному саміті в Порту в травні 2021 року лідери країн ЄС ухвалили ціль щодо навчання протягом життя: до 2030 року не менше 60% усіх дорослих братимуть щороку участь у заходах з підвищення кваліфікації. 10 грудня Європейська Комісія представила пропозиції для Рекомендацій Ради щодо індивідуальних навчальних рахунків та щодо мікрокредитних сертифікатів, як було анонсовано в Європейській програмі навичок (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en) та в Повідомленні 2020 року про Європейський освітній простір (https://ec.europa.eu/.../eea-communication-sept2020_en).
Інноваційний характер пропозиції Комісії щодо індивідуальних навчальних рахунків – цифрових гаманців з правами на навчання – полягає в тому, що вона ставить людину в центр розвитку навичок, а також пропонує пристосувати фінансування так, щоб кожен мав доступ до можливостей навчання, які відповідають їхнім потребам, протягом усього життя і незалежно від того, працює він на даний момент чи ні. Вона націлена на подолання основних стримуючих факторів на шляху до подальшого навчання – мотивацію, час і фінансування – і закликає держави-члени ЄС разом із соціальними партнерами:
• створити індивідуальні рахунки для навчання та забезпечити право на подальше навчання для всіх дорослих працездатного віку;
• визначити перелік якісних навчальних пропозицій, релевантних для ринку праці, навчання на яких може фінансуватись з індивідуальних навчальних рахунків, і зробити цей перелік доступним, наприклад, з мобільного пристрою, через через цифровий довідник;
• створити можливості для консалтингу та визнання набутих раніше навичок та запровадити оплачувану відпустку для навчання.
Мікрокредитні сертифікати засвідчують результати навчання, які були досягнуті в рамках короткого навчального курсу або тренінгу. Вони є гнучким, цілеспрямованим інструментом, який допомагає людям отримати знання, навички та компетенції, необхідні для особистого та професійного розвитку. Держави-члени ЄС мають домовитися про загальне визначення мікроакредитації, стандартні елементи для опису та основні принципи розробки й видачі мікропосвідчень. Мета полягає в тому, щоб забезпечити високу якість, прозорість і створити довіру до мікрокредитних навчальних програм. Пропозиція Комісії також містить рекомендації щодо того, як включити мікрокредитні дані в стратегії освіти, навчання та ринку праці. Кожен має мати можливість здобути нові або додаткові навички в індивідуальний спосіб. Європейська концепція мікроакредитації є однією з флагманських ініціатив для створення Європейського простору освіти до 2025 року. Мікропрограми можуть бути включені до каталогу навчальних пропозицій, для яких можуть бути використані індивідуальні навчальні рахунки.