Інститут вищої освіти

Колективна монографія “Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у ХХІ столітті” - лауреат конкурсу "Краще видання року"10 Січня 2023р.

Інститут вищої освіти постійно досліджує національний і міжнародний ринок освітніх послуг, вивчає питання забезпечення якості вищої освіти. Цьому напряму присвячена міжнародна колективна монографія “Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти  у ХХІ столітті” (Вид. 2-е доповн. та перероб. / [Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницький та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка та д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк. К. : КНЕУ, 2021. 472 с.), яка стала лауреатом конкурсу “Краще видання року в номінації “Монографії” (конкурс проводить ГО «Національна академія наук вищої освіти України»).

У колективній монографії вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія) та представників Української асоціації досконалості та якості за результатами фундаментального дослідження «Глобальні імперативи конкурентоспроможності національних систем вищої освіти» систематизовано методологічні засади американської, європейської та японської моделей управління якістю вищої освіти. Узагальнено кращий світовий досвід функціонування національних систем вищої освіти, їх інструментарій та механізми управління. Досліджено закономірності та особливості маркетингового, акредитаційного та профорієнтаційного компонентів формування якості у вищій освіті. На основі моделі досконалості Європейського фонду управління якістю обґрунтовано комплексні пропозиції щодо стратегічних напрямів розвитку системи управління якістю вищої освіти в Україні.

Призначена для керівників закладів вищої освіти та органів державного управління, дослідників, викладачів, стpудентів та широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями конкурентоспроможності національних систем вищої освіти та її розвитком в Україні.