Інститут вищої освіти

Кодекс ІВО

CODE OF CORPORATE ETHICS OF THE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
SHEE “KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMED AFTER VADYM HETMAN”

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГЕТЬМАНА»

Остання редакція: 28.01.16