Інститут вищої освіти

Рейтинг Webometrics -2018

У 2018 році Webometrics Ranking of World's Universities оприлюднював рейтинг  університетів світу за рівнем їх присутності у мережі двічі на рік: станом на січень та на липень.

 У січні 2018 року було оприлюднено піврічні підсумки щодо представлення діяльності вищих навчальних закладів в Інтернет-просторі. До ТОП-10 світового рейтингу традиційно увійшли переважно американські університети (серед них лише один Британський університет University of Oxford, який обіймає сьому сходинку рейтингу). Всесвітньовідомий University of Cambridge лише на 11 місці. Очолюють рейтинг три провідних університети США: Harvard UniversityStanford UniversityMassachusetts Institute of Technology.

1
Harvard University
bandera
1
2
1
1
2
Stanford University
bandera
9
3
2
2
3
Massachusetts Institute of Technology
bandera
3
1
4
11
4
University of California Berkeley
bandera
38
4
3
14
5
University of Washington
bandera
13
6
40
6
6
University of Michigan
bandera
29
7
8
3
7
University of Oxford
bandera
38
15
7
4
8
Cornell University
bandera
16
5
26
22
9
Columbia University New York
bandera
22
9
12
12
10
University of Pennsylvania
bandera
23
11
32
13
11
University of Cambridge
bandera
70
17
6
10

Серед університетів України перші позицій обіймають: National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка (1 / 1273),  National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут (2 / 1729), Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна (3 / 2116),  Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет знаходиться на 23 місці серед 327 українських ВНЗ.

Ukraine

ranking World Ranksort descending University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1
1273
National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка
957
1615
1725
1397
2
1729
National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
525
1357
1506
2662
3
2116
Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна
1173
3142
3422
2262
4
2149
Sumy State University / Сумський державний університет
920
2060
1906
3009
5
2191
Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка
1255
2585
2449
2741
6
2551
Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка
1337
3912
3652
2780
7
2634
National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт
1194
4056
2004
3168
8
3021
National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет
1474
1747
3291
4397
9
3102
Odessa National I I Mechnikov University / Одеський національний університет І І Мечникова
1731
2434
9593
2805
10
3115
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України
1665
4138
2852
3780

Аналіз позицій КНЕУ у Webometrics станом на січень 2018: 

 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  відповідно до  нового рейтингу Webometrics, займає  4523 місце у світовому рейтингу та 23 місце у національному рейтингу. 

Порівняно із попереднім  рейтингом, який був оприлюднений у липні 2017 року, КНЕУ за півроку перемістився:

 • з 4661 на 4523 місце у світовому рейтингу (+138 пунктів) 
 • з 1301 на 1283 - в Європейському рейтингу (+18)
 • з 351 на 336 місце - серед університетів країн ЦСЄ (+15) 
 • з 3050 на 2947 місце серед університетів Євразії (+103)
 • з 27 на 23 місце - серед українських університетів (+4).

Отже, порівняно з липневим (2017) рейтингом спостерігається позитивна динаміка.

WORLD RANKING

World Ranksort descending University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
4523
(1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
bandera
1903
8493
1694
4914
 1. Central & Eastern Europe

   

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  336
  4523
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1903
  8493
  1694
  4914

   

 2. Europe

   

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  1283
  4523
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1903
  8493
  1694
  4914

   

 3. Eurasia

   

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  2947
  4523
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1903
  8493
  1694
  4914

4. Ukraine

Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
23
4523
(1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
bandera
1903
8493
1694
4914

Слід зазначити, що у 2017 році у методиці розрахунку рейтингу були здійснені наступні зміни:

1.     Зміни вагомості показників:

 • зміна вагомості показника PRESENCE («присутності») з 10% на 5%, що свідчить про зменшення впливу кількісних індикаторів на загальну оцінку в рейтингу.
 • зміна вагомості показника EXCELLENCE («високої якості») з 30% на 35%, що посилює вплив наукового внеску університету у міжнародний науковий прогрес на загальну оцінку в рейтингу.

2.     Зміни методики розрахунку показників:

 • IMPACT – у показнику «впливу», враховується кількість зовнішніх мереж, що створюють зворотні посилання на веб-сайти установ. Після нормалізації обирається максимальне значення серед двох джерел. Вагомість показника 50% (залишилася без змін).
 • OPENNESS/ TRANSPARENCY - у показнику «відкритості/прозорості» замість загальної кількості PDF-файлів у відповідності з Google, тепер використовується кількість цитат ТОП-авторів.  Вагомість показника 10% (залишилася без змін).

Порівняльний аналіз в розрізі параметрів рейтингування (основних показників).

KNEU

Rank

Presence

Impact

Openness

Excellence

2018 (січень)

4523

1903

8493

1694

4914

2017 (липень)

4661

3027

8711

1665

4921

Зміни (+/-)

+936

+1124

+218

-29

+7

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз, здійснений  в розрізі параметрів рейтингування (основних показників) дозволяє зробити наступні узагальнення та висновки:

1.     Спостерігаються позитивні зміни за показниками:

 • PRESENCE («присутності»), який враховує загальну кількість веб-сторінок відповідно до  Google, з включенням PDF-файлів; 
 • IMPACT(«впливу»), який враховує кількість зовнішніх мереж, що створюють зворотні посилання на веб-сайти установ (після нормалізації обирається максимальне значення серед двох джерел);
 • EXCELLENCE («високої якості»), який враховує кількість публікацій, що входять до перших 10 відсотків найбільш цитованих наукових робіт у відповідних галузях науки, які опубліковані у впливових міжнародних журналах. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago.

2. Дещо втрачено позиції КНЕУ за показником OPENNESS/ TRANSPARENCY («відкритості/ прозорості»), який враховує дані з загальнодоступних інституційних профілів Google Scholar Citations, однак, за новою методикою розрахунку, замість загальної кількості PDF-файлів у відповідності з Google, тепер враховує кількість цитат ТОП-авторів.

3. Висновки: рейтинг КНЕУ продовжує зростати переважно за рахунок збільшення кількості веб-сторінок (в т.ч. збільшення кількості завантажених PDF-файлів) та зростання кількості зовнішніх мереж, що створюють зворотні посилання на веб-сайт. Також спостерігаються позитивні зрушення за показником «високої якості» (EXCELLENCE). Це свідчить про успішність реалізації інтернет-політики КНЕУ в частині її спрямованості на активізації заходів, що сприяли систематичному поповненню бази репозиторію, оприлюдненню на сайті університету результатів наукових досліджень та інформації, що стосується впровадження нових навчальних програм, курсів, дисциплін та проведення різноманітних заходів, оновленню загальної інформації про університет та його підрозділи та інформації, що міститься в електронних бібліотеках, базах даних тощо.

Для подальшого зміцнення позицій КНЕУ у рейтингу слід звернути увагу на показник OPENNESS/ TRANSPARENCY («відкритості/ прозорості»), який дає оцінку «цитованості» наукових публікацій, що свідчить про відкритість, актуальність та значущість наукової діяльності університету. Для підвищення рівня «відкритості/ прозорості» слід зосередити увагу, перш за-все, на правильному налаштуванні та систематичному оновленні авторами особистих профілів у базі даних Google Scholar Citations, а також на оптимізацію електронних ресурсів університету відповідно до вимог Google Scholar. Отже, для подальшого просування у рейтингу, основним напрямком реалізації інтернет-політики КНЕУ в найближчі півроку має бути стимулювання наукової діяльності та публікаційної активності професорсько-викладацького складу університету.

 

У липні 2018 року було оприлюднено підсумки щодо представлення діяльності вищих навчальних закладів в Інтернет-просторі за перше півріччя 2018 року. До ТОП-10 світового рейтингу традиційно увійшли переважно американські університети (серед них лише два Британських університети University of Oxford, який обіймає сьому сходинку рейтингу, та University of Cambridge, який за півроку зміцнив свої позиції і перемістився з 11 на 10 місце рейтингу). Очолюють рейтинг провідні університети США: Harvard UniversityStanford UniversityMassachusetts Institute of Technology.

World

Серед університетів України перші позицій обіймають: National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка (1 / 1269),  National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут (2 / 1736), Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка (3/ 1927), дещо втратив свої позиції Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна, перемістившись з 3 на 5 місце національного рейтингу (5 / 2250),  Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет знаходиться на 27 місці серед 327 українських ВНЗ. 

Ukraine

ranking World Ranksort descending University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1
1269
National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка
759
1725
1743
1384
2
1736
National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
475
1477
1530
2603
3
1927
Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка
1322
1381
2515
2859
4
1955
Sumy State University / Сумський державний університет
804
1815
1594
2817
5
2250
Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна
1136
3337
3595
2354
6
2293
Ternopil National Economy University / Тернопільський національний економічний університет
1851
521
2180
4440
7
2449
Odessa National I I Mechnikov University / Одеський національний університет І І Мечникова
1562
3168
2129
2986
8
2463
Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка
1420
4182
3648
2422
9
2516
National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт
963
3601
1960
3038
10
3101
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України
1815
4438
2825
3708

Аналіз позицій КНЕУ у Webometrics станом на липень 2018: 

 •  4627 місце у світовому рейтингу  
 •  1315 місце серед університетів Європи
 •  368 місце  серед університетів Центральної і Східної Європи
 • 3058 місце серед університетів Євразії
 •  27 місце серед університетів України

 Отже, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  відповідно до  нового рейтингу Webometrics, займає  4627 місце у світовому рейтингу та 27 місце у національному рейтингу.

WORLD RANKING

World Ranksort descending University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
4627
(1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
bandera
1991
7275
1707
5253
 1. Central & Eastern Europe

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  368
  4627
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1991
  7275
  1707
  5253

   

 2. Europe

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  1315
  4627
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1991
  7275
  1707
  5253

   

 3. Eurasia

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  3058
  4627
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1991
  7275
  1707
  5253

  Ukraine

  Rankingsort descending World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
  27
  4627
  (1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет
  bandera
  1991
  7275
  1707
  5253

  Порівняно із попереднім  рейтингом, який був оприлюднений у січні 2018 року, КНЕУ за півроку перемістився:

 • з 4523 на 4627 місце у світовому рейтингу (-104 пунктів) 
 • з 1283 на 1315 - в Європейському рейтингу (-32)
 • з 336 на 368 місце - серед університетів країн ЦСЄ (-32) 
 • з 2947 на 3058 місце серед університетів Євразії (-111)
 • з 23 на 27 місце серед університетів України (-4)

Порівняльний аналіз в розрізі параметрів рейтингування (основних показників).

KNEU

Rank

Presence

Impact

Openness

Excellence

Зміни (+/-) -104 -88 +1218 -13 -339
2018 (липень) 4627 1991 7275 1707 5253

2018 (січень)

4523

1903

8493

1694

4914

2017 (липень)

4661

3027

8711

1665

4921

Зміни (+/-)

+936

+1124

+218

-29

+7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз, здійснений  в розрізі параметрів рейтингування (основних показників) дозволяє зробити наступні узагальнення та висновки:

1. Спостерігаються позитивні зміни лише за показником:

 • IMPACT(«впливу»), який враховує кількість зовнішніх мереж, що створюють зворотні посилання на веб-сайти установ (після нормалізації обирається максимальне значення серед двох джерел);

 2. Дещо втрачено позиції КНЕУ за показниками:

 • PRESENCE («присутності»), який враховує загальну кількість веб-сторінок відповідно до  Google, з включенням PDF-файлів (-88);
 • OPENNESS/ TRANSPARENCY («відкритості/ прозорості»), який враховує дані з загальнодоступних інституційних профілів Google Scholar Citations, однакза новою методикою розрахункузамість загальної кількості PDF-файлів у відповідності з Google, тепер враховує кількість цитат ТОП-авторів (-13);
 • EXCELLENCE («високої якості»), який враховує кількість публікацій, що входять до перших 10 відсотків найбільш цитованих наукових робіт у відповідних галузях науки, які опубліковані у впливових міжнародних журналах. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago (-339).

3. Висновки: рейтинг КНЕУ в першому півріччі 2018 року було знижено переважно за рахунок зниження показників PRESENCE («присутності»), тобто загальної кількості веб-сторінок (відповідно до  Google, з включенням PDF-файлів); OPENNESS/ TRANSPARENCY («відкритості/ прозорості»), тобто кількості даних з загальнодоступних інституційних профілів Google Scholar Citations (кількості цитат ТОП-авторів); EXCELLENCE («високої якості»), тобто кількості публікацій, що входять до перших 10 відсотків найбільш цитованих наукових робіт у відповідних галузях науки, які опубліковані у впливових міжнародних журналах. Єдиний показник, за яким спостерігалася позитивна динаміка, це показник "впливу" (ІMPACT), який враховує кількість зовнішніх мереж, що створюють зворотні посилання на веб-сайти установ.

  Отже, не зважаючи на досягуті зрушення в реалізації інтернет-політики КНЕУ в частині її спрямованості на активізації заходів, що сприяли зростанню кількість зовнішніх мереж, що створюють зворотні посилання на веб-сайт, для подальшого зміцнення позицій КНЕУ у рейтингу слід звернути увагу на стимулювання наукової діяльності та публікаційної активності професорсько-викладацького складу університету.

Матеріал підготувала доц. Кулага І.В., наук. співробітник Інституту вищої освіти КНЕУ.

Остання редакція: 14.08.18