Інститут вищої освіти

Сектор досліджень національних освітніх систем

Сектор досліджень національних освітніх систем є структурною ланкою Інституту вищої освіти, що займається вивченням світового досвіду становлення конкурентоспроможних систем вищої освіти, здійснює моніторинг сучасних моделей розвитку освітніх систем та аналізує стратегії формування глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти.

Метою діяльності Сектору досліджень національних освітніх систем є цілісне дослідження міжнародної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти, чинників, умов і факторів формування конкурентних систем освіти, а також розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України.

Напрями досліджень Сектору:

  • аналіз сучасних світових тенденцій формування конкурентоспроможних систем вищої освіти як основ нарощення конкурентного статусу країн в умовах становлення економіки знань;
  • дослідження еволюції концепцій конкурентоспроможності національних систем освіти;
  • порівняльний аналіз методик оцінки конкурентоспроможності національних систем вищої освіти;
  • виявлення факторів, що формують високоефективні системи вищої освіти;
  • оцінка конкурентних позицій на особливостей становлення сучасних систем освіти країн-ключових інноваторів;
  • дослідження особливостей та конкурентних переваг системи вищої освіти ЄС на національному та наднаціональному рівні;
  • дослідження  моделей розвитку систем вищої освіти нових індустріальних країн;
  • узагальнення світового досвіду становлення високоефективних систем освіти та виокремлення стратегічних напрямів формування глобальної конкурентоспроможності системи вищої освіти України.
Остання редакція: 22.03.23