Інститут вищої освіти

Стасюк Варвара Дмитрівна

Науковий співробітник Сектору досліджень університетської науки Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики факультету управління  персоналом і маркетингу
Україна, м. Київ
5694774@gmail.com

 

Освіта

09.1980-06.1985

Вища. Донецький державний університет, м.Донецьк. Математичний факультет. Спеціальність за дипломом: «Математик. Викладач.»

Кваліфікація

26-річний досвід роботи у системі середньої та вищої освіти, пов’язаний з викладанням навчальних математичних дисциплін (алгебра та початки аналізу, геометрія, елементарна математика, вища математика для економістів, теорія йморностей та математична статистика)
Досвід проведення наукових досліджень у сфері методики викладання математики, теорії та методики професійної освіти при створенні педагогічних умов професійної підготовки майбутніх економістів при вивченні математичних дисциплін (написання наукових статей, доповідей, участь у міжнародних конференціях, інших дослідницьких проектах).

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі: школа – вищий навчальний заклад» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Отримала науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук».

Інші уміння, навички

Володіння англійською мовою (рівень intermediate).

Наукові інтереси

Організація та управління самостійною роботою студентів при опануванні курсів «Вища математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика» з метою підвищення якості професійної підготовки майбутнього фахівця-економіста. Дослідження тенденцій та перспектив розвитку математичної освіти в системі вищої університетської освіти. Використання методів математичної статистики для поглибленого опанування курсів економетрії, макроекономіки, мікроекономіки.

 

Досвід роботи

1985 - 2000

Вчитель математики, заступник директора з учбової роботи спеціалізованої математичної школи № 60 м.Маріуполя. У 1996 році присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії». У 1999 році встановлене педагогічне звання «Старший вчитель».

2000 – по нинішній час

Викладач математики факультету довузівської підготовки, асистент, старший викладач, доцент (з 2007 р.) кафедри вищої математики факультету управління персоналом і маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

 

Основні обов’язки:

  • викладання навчальних дисциплін «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика»; проведення наукових досліджень.
  • керування науковою, індивідуальною та самостійною роботою студентів
  • методичне забезпечення навчального процесу: автор методичних розробок, що застосовуються на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях і формах навчання, серед яких підручник з грифом МОН.
  • участь у науково - організаційній роботі кафедри вищої математики зі студентами: в організації наукових семінарів, олімпіад, конференцій.

10.2009 – по нинішній час

Науковий співробітник Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні  науково-методичні праці :

1.    Стасюк В.Д. Практикум з розв’язанням конкурсних завдань з математики // Навчально – методичний посібник КАРБОН Київ- 2006 – 524с.
Гриф МОН.

2.    Ковальчук Т.М., Бабець Е.К., Стасюк В.Д. та інші, всього 5 осіб. Теорія ймовірностей  і математична статистика для менеджерів //Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ К. : видавничий дім «Професіонал» 2006 – 256 с. /

3.    Макаренко О.І., Лісовська В.П., Стасюк В.Д.  та інші, всього 6 осіб. Навчально- методичні рекомендації для самостійної підготовки практичних занять з теорії ймовірностей та математичної статистики. Випадкові події //. – Київ КНЕУ., 2008р. 108 с.

4.    Стасюк В.Д., Григуліч С.М. Застосування маржинальних функцій в маркетингових дослідженнях. Збірник наукових праць В – 7 (86) 2008р. «Формування ринкових відносин в Україні». Фах.видання .Стр. 81 – 88.

5.    Стасюк В.Д. «Моделирование процессов развития предприятия», «Сведение немарковского случайного процесса к марковскому процессу». Международная конференция «Моделирование и исследование устойчивости динамических систем (Б.8 М 81- 2005)».Факультет кибернетики КНУ им.Т.Шевченка. Секция «Математическое моделирование процессов». Киев 25-28 мая 2005 г.

6.    Стасюк В.Д. «Підвищення рівня математичної освіти при формуванні інноваційних якостей творчої особистості фахівця з економіки та управління». Науково – методична конференція КНЕУ : «Досвід організації та активації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій». Лютий 2008 р. – T1 c.247-248

7.    Блудова Т.В., Стасюк В.Д.,  Григулич С.М. Встановлення області допустимого ризику зміни відсоткової ставки», Збірник наукових праць "Економіка : проблеми теорії та практики". Дніпропетровськ. Червень 2008р. Т. 3. С.641-650

8.    Стасюк В.Д.,  Григулич С.М. «Моделювання діяльності підприємства в умовах інфляційних очікувань світової економіки», Збірник наукових праць В-8(87) 2008р. "Формування ринкових відносин в Україні". Науково- дослідний економічний інстітут Міністерства економіки України. Серпень 2008р.

9.    Макаренко О.І., С.М.Григулич, Лісовська В.П., Пахомов І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М. «Теорія ймовірностей для економістів: теорія, тести, приклади й задачі з розв’язками, варіанти індивідуальних завдань. Випадкові події. Частина І» Київ, КНЕУ, 2010р. – видання перше, 2011 – видання друге, доповнене – 112с.

10.    Макаренко О.І., Григулич С.М, Лісовська В.П., Пахомов І.І., Стасюк В.Д., Черніс Г.М. «Теорія ймовірностей для економістів: теорія, тести, приклади й задачі з розв’язками, варіанти індивідуальних завдань. Випадкові величини. Частина ІІ» Київ, КНЕУ, 2010р. – видання перше, 2011 – видання друге, доповнене – 150с.

Остання редакція: 12.05.11