Інститут вищої освіти

Барабась Дмитро Олександрович

Напрямки наукових розвідок:

  • забезпечення конкурентоспроможності національних систем вищої освіти: чинники, інструменти, результати;
  • сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу;
  • інформатизація вищої освіти (дистанційне та змішане навчання): форми, тенденції, умови ефективності.

Результати наукових досліджень (березень 2015 р.):

1. На основі узагальнення досвіду організації віртуальної практики студентів 4 курсу спеціалізації "Менеджмент промислових підприємств", частина яких другий рік поспіль користується нагодою дистанційно пройти виробничо-економічну практику у середовищі бізнес-симуляції "ViAL+", визначено особливості та окреслено переваги даного підходу до організації практики; результати проведеного дослідження оприлюднені під час проведення І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації в бізнес-освіті» (тези опубліковано он-лайн).
Барабась Д. Віртуальна практика: особливості та переваги [Електронний ресурс] / Дмитро Барабась // Інновації в бізнес-освіті : Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції ; Київ, 27 березня 2015 р. – Режим доступу до доповіді : http://conference.spkneu.org/2015/03/virtual-na-praktika-osoblivosti-ta-perevagi.

2. Досліджено перспективні напрямки співпраці КНЕУ та ІВО КНЕУ з програмою Європейського Союзу Еразмус+ на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Результатом дослідження стало узагальнення перспективних форм міжнародної міжвузівської кооперації та опрацювання практичних рекомендацій щодо запровадження в КНЕУ та, зокрема, на Факультеті економіки та управління КНЕУ подвійних магістерських програм.

Викор. рез. н.-д. робіт в навч. процесі:

  • беру участь у методичному забезпеченні навчального процесу кафедри менеджменту КНЕУ, зокрема у регулярному оновленні комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни “Управління конкурентоспроможністю підприємства”. Протягом 2007-2015 рр. є відповідальним за цю дисципліну;
  • виступив співавтором Програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізація 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств», а також Програм виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» і «Менеджмент малого бізнесу».
Остання редакція: 27.03.15