Інститут вищої освіти

Сайт Інституту вищої освіти

Інститут вищої освіти функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з березня 2009 року і є його структурним підрозділом. Інститут здійснює дослідження процесів розвитку світової та вітчизняної вищої освіти. Результати досліджень рекомендуються для впровадження в науково-педагогічну діяльність з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності Університету.

Положення про Інститут вищої освіти Київського національного економічного універcитету імені Вадима Гетьмана (2022)

Положення про Інститут вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана (2009)

Звіт Інституту вищої освіти за 2023 рік
Звіт Інституту вищої освіти за 2022 рік
Звіт Інституту вищої освіти за 2021 рік
Звіт Інституту вищої освіти за 2020 рік
Звіт Інституту вищої освіти за 2019 рік
Звіт Інституту вищої освіти за 2018 рік
Звіт Інституту вищої освіти за 2017 рік

Наукова діяльність Інституту

Монографії:

Ініціативні науково-дослідні роботи:

  • Ініціативна НДР «Глобальні імперативи конкурентоспроможності університетів у постіндурстріальній парадигмі економічного розвитку». Науковий керівник: д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. Термін виконання: 01.2021 р. - 12.2024 р. 

Фундаментальні дослідження:

Міжнародні проєкти:

Гранти Інституту

Creative Spark 

Починаючи з 2018 року Інститут вищої освіти КНЕУ спільно з Університетом Редингу (Велика Британія) щорічно отримує міжнародний грант від Британської Ради (British Council) на розвиток академічного підприємництва в КНЕУ «Creative Spark».

Грантові можливості для науковців

Вісник «Нові можливості для науковців України»

Періодичне видання Інституту вищої освіти та Віділу наукової інформації КНЕУ ім. В. Гетьмана.
Видаєтьcя з квітня 2022 року.
Організації-партнери

Ініціатива ООН "Академічне сприяння ООН"

Фонд Фулбрайта в Україні

Univerity of Redlands, USA